CSCargo – Expert na Brexit

V souvislosti s Brexitem nabízíme našim zákazníkům:

Podporu ve formě poradenství
Kompletní přípravu a nastavení procesů celního řízení
s využitím zjednodušených postupů, aby došlo k bezproblémovému přechodu na tento nový stav
Řešení na míru podle individuálních potřeb zákazníka

Naši zákazníci, ale i další subjekty, kterých se BREXIT týká, nás mohou kontaktovat

Obchod s UK bude podléhat stejným celním požadavkům, jako na jiné mimounijní země, včetně případných cel. Nenechte se zaskočit a obraťte připravenost na Brexit ve svoji konkurenční výhodu aneb PLAN FOR THE WORST, HOPE FOR THE BEST....

Jaroslav Zelinka
CEO Celního jednatelství
CSCargo – Expert na Brexit

Mohlo by vás zajímat

Co je brexit? JAK BREXIT DOPADNE? CO PRO VÁS BREXIT ZNAMENÁ?

Brexit je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii.

  • EU a Velká Británie se dohodnou na přechodném období.
  • Dovozní a vývozní formality se budou uplatňovat až po skončení přechodného období, do té doby by se nic nezměnilo.
  • EU a Velká Británie se nedohodnou na přechodném období.
  • Při dovozu zboží z Velké Británie do EU bude zboží podléhat clům odpovídajícím smluvním celním sazbám. Stejný fiskální dopad bude i na opačné straně při vývozu z EU do Velké Británie.
  • Ve vzájemné výměně (EU–GB) se budou uplatňovat veškerá obchodně-politická opatření, jako zákazy nebo omezení dovozu a vývozu.
  • Při dovozu a vývozu z/do Velké Británie bude vyžadováno celní prohlášení.
  • Zboží z Velké Británie (doposud preferenčně původní) bude, pro účely následného použití jako materiálu do výroby výrobci v EU, považováno za „nepůvodní“.
  • Pro účely akceptace v EU dle unijních předpisů přestávají platit jakékoli licence a povolení dovozu/vývozu vydané britskými orgány. To stejné bude platit i recipročně při vývozu z EU.
  • AEO subjekty schválené britskými celními orgány přijdou o výhody z této certifikace při jednání před celními orgány EU.

Kdy nastane Brexit

29. 3. 2019

Konec oficiální dvouleté lhůty ode dne, kdy Velká Británie oznámila svůj záměr vystoupit z Evropské unie.

30. 3. 2019

Původní nejzazší termín pro výstup Velké Británie z Evropské unie.

5. 4. 2019

Velká Británie zažádala o další prodloužení lhůty stanovené podle článku 50 Lisabonské smlouvy.

Premiérka Theresa Mayová navrhla datum 30. června 2019. Britská vláda bude pokračovat v přípravách voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019, pro případ, že by v době jejich konání byla Velká Británie stále členem EU.

10. 4. 2019

Mimořádný summit vedoucích představitelů EU věnovaný brexitu

Vedoucí představitelé EU vyjádřili souhlas s prodloužením lhůty pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie podle článku 50 do konce října 2019.
Pokud obě strany dohodu o vystoupení ratifikují dříve, Velká Británie z EU vystoupí k prvnímu dni následujícího měsíce.

31.10.2019

Nový nejpozdější termín pro vystoupení Velké Británie z Evropské Unie.

Velká Británie se vůči EU stává třetí zemí pouze po formální stránce a nastává přechodné období,

NEBO

ve Velké Británii přestává s okamžitým účinkem platit také veškeré primární a sekundární právo Unie.

31. 12. 2020

Konec přechodného období – pokud nebude prodlouženo

Přechodné období má dát úřadům a podnikům čas přizpůsobit se novým podmínkám.
Během tohoto období by tak měla v Británii nadále platit unijní pravidla, a to i nově přijatá.
Na jejich podobu už ale Británie nebude mít z pozice státu mimo EU žádný vliv.

Chcete poradit?
Ozvěte se nám