CSCargo – Expert na Brexit

V souvislosti s Brexitem nabízíme našim zákazníkům:

Podporu ve formě poradenství
Kompletní přípravu a nastavení procesů celního řízení
s využitím zjednodušených postupů, aby došlo k bezproblémovému přechodu na tento nový stav
Řešení na míru podle individuálních potřeb zákazníka

Naši zákazníci, ale i další subjekty, kterých se BREXIT týká, nás mohou kontaktovat

Obchod s UK bude podléhat stejným celním požadavkům, jako na jiné mimounijní země, včetně případných cel. Nenechte se zaskočit a obraťte připravenost na Brexit ve svoji konkurenční výhodu aneb PLAN FOR THE WORST, HOPE FOR THE BEST....

Jaroslav Zelinka
CEO Celního jednatelství
CSCargo – Expert na Brexit

Mohlo by vás zajímat

Co je brexit? JAK BREXIT DOPADNE? CO PRO VÁS BREXIT ZNAMENÁ?

Brexit je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii.

  • EU a Velká Británie se dohodnou na přechodném období.
  • Dovozní a vývozní formality se budou uplatňovat až po skončení přechodného období, do té doby by se nic nezměnilo.
  • EU a Velká Británie se nedohodnou na přechodném období.
  • Při dovozu zboží z Velké Británie do EU bude zboží podléhat clům odpovídajícím smluvním celním sazbám. Stejný fiskální dopad bude i na opačné straně při vývozu z EU do Velké Británie.
  • Ve vzájemné výměně (EU–GB) se budou uplatňovat veškerá obchodně-politická opatření, jako zákazy nebo omezení dovozu a vývozu.
  • Při dovozu a vývozu z/do Velké Británie bude vyžadováno celní prohlášení.
  • Zboží z Velké Británie (doposud preferenčně původní) bude, pro účely následného použití jako materiálu do výroby výrobci v EU, považováno za „nepůvodní“.
  • Pro účely akceptace v EU dle unijních předpisů přestávají platit jakékoli licence a povolení dovozu/vývozu vydané britskými orgány. To stejné bude platit i recipročně při vývozu z EU.
  • AEO subjekty schválené britskými celními orgány přijdou o výhody z této certifikace při jednání před celními orgány EU.

Kdy nastane Brexit

29. 10. 2019

Nový termín Brexitu opět odložen. Poslanci schválili předčasné volby v termínu 12. prosince.

12. 12. 2019

Předčasné volby se uskutečnily, konzervativci získali absolutní většinu v Dolní sněmovně.

30. 1. 2020

Brexitová dohoda je finálně schválena všemi zainteresovanými stranami jak na straně britské vlády, tak na straně Evropské unie a zástupců jejich členských zemí.

31. 1. 2020

Úderem půlnoci SEČ opouští Velká Británie EU. Začíná přechodné období.

1. 7. 2020

Termín pro případné prodloužení přechodného období.

Chcete poradit?
Ozvěte se nám